మా గురించి

I am a transformation guide for smart, conscious and high-achieving women, supporting you to scatter your inner glass ceiling and build unstoppable momentum in every area of your life.

వీకుడై గంటలు

రోజు సమయం
సోమవారం 08:00 - 21:00
మంగళవారం 08:00 - 21:00
బుధవారం 08:00 - 21:00
గురువారం 08:00 - 21:00
శుక్రవారం 08:00 - 21:00

వారాంతపు గంటలు

Weekend సమయం
శనివారం 10:00 - 16:00
ఆదివారం అందుబాటులో లేదు