ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

I am a transformation guide for smart, conscious and high-achieving women, supporting you to scatter your inner glass ceiling and build unstoppable momentum in every area of your life.

ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

ਦਿਨ ਸਮਾਂ
ਸੋਮਵਾਰ 08:00 - 21:00
ਮੰਗਲਵਾਰ 08:00 - 21:00
ਬੁੱਧਵਾਰ 08:00 - 21:00
ਵੀਰਵਾਰ 08:00 - 21:00
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 08:00 - 21:00

ਹਫਤੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

Weekend ਸਮਾਂ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ 10:00 - 16:00
ਐਤਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ