درباره ما

I am a transformation guide for smart, conscious and high-achieving women, supporting you to scatter your inner glass ceiling and build unstoppable momentum in every area of your life.

خدمات

ساعات کاری روزهای هفته

روز زمان
دوشنبه 08:00AM - 09:00PM
سه شنبه 08:00AM - 09:00PM
چهارشنبه 08:00AM - 09:00PM
پنجشنبه 08:00AM - 09:00PM
جمعه 08:00AM - 09:00PM

ساعات کاری آخر هفته

Weekend زمان
شنبه 10:00AM - 04:00PM
یکشنیه در دسترس نیست